Avgiftshöjning

På grund av höjda kostnader och räntor har Styrelsen beslutat att höja månadsavgiften.

From 2024-01-01 höjs den med 1% och from 2024-02-01 höjs den med 1%. Sammanlagd höjning 2% för 2024.

Vi sänker utdebitering av el till 2,50 inkl moms gäller from januari 2024.

Styrelsen

Öppet hus

Alla medlemmar är inbjudna till öppet hus.

Oktober 21 kl 12,00 – 15,00 i Festlokalen Albyvägen 11 nb

Vi informerar om den nya lagen om sortering av matavfall. Vi bjuder på kaffe, te och dricka samt något att tugga på.

Välkomna

Målning av yttertak

Under vecka 35 påbörjas arbetet med att måla och tvätta våra yttertak.

VIKTIGT! Häng ej ut kläder eller liknande känsliga föremål på balkonger och utanför fönster.
Håll förnstren stängda och veva in eventuella markiser